This project is read-only.
Project Description
.

Tworzy plik tekstowy z informacjami ze zdjęcia: GPS i data; o ile takowe są. Plik ma taka samą nazwę jak zdjęcie, umieszczany jest w jego katalogu.

Creates text file with information derived from picture: GPS and date.
Text file has same name as picture.

Drop here a picture:
CreatePhotoInfoFile.gif

Examplary text file:

GPS: 50.3531327777778,19.0871575
Day: 2014-04-05


Last edited Apr 12, 2014 at 9:29 AM by Miroslaw_Maczka, version 4